Who took my sandwich ir kiti angliški klausimai + vertimo užduotis

 

Kaip užduoti klausimus anglų kalba, kad netektų raudonuoti?

Angliški klausimai – iššūkis rimtas, nes vietoje vieno lietuviško „Ar tu…?“ anglų kalba turi krūvą variantų „Do you…?“, „Can you…?“, „Have you…?“.

 

how-good-do-you-want-to-be

 

Kaip žinoti, kokiu žodžiu pradėti klausimą?

Reikia suprasti, kad naudojant skirtingą gramatinį laiką, naudosime vis kitus pagalbinius klausiamuosius žodžius:

NOW

 

Present Simple (RUTINA):

Do you drink coffee every morning? (Ar geri kavą…)

Does he drink coffee every morning? (Ar jis geria kavą…)

Present Continuous (DABAR):

Are you drinking coffee or tea? (Ar tu dabar geri…?)

Is she drinking coffee too? (Ar ji geria…?)

Present Perfect (NESENIAI):

Have you already drunk any coffee? ( Ar jau gėrei…?)

Past Simple (VAKAR)

Did you/he drink coffee yesterday? (Ar jis iš-gėrė…?)

Past Continuous (ILGAS VEIKSMAS VAKAR):

Was he drinking coffee, when I called him. (Ar jis gėrė, kai jam paskambinau?)

Were you drinking coffee, when I called you. (Ar tu gėrei, kai tau paskambinau?)

Future Simple (ATEITIS):

Will you drink coffee? (Ar gersi…?)

Kokia žodžių tvarka anglų kalbos klausime?

c22f7cdf2c72e99875d2ecdac0f33497

Klausimai gali būti 2 rūšių: „Ar“ klausimas („do, does, is, were“ ir pan.) ir „Wh-„ klausimai (what, where, how many). Jeigu klausimas prasideda žodžiu „ar“, jums tereikia priekyje pasirinkti tinkamą „ar“ analogą (sufleris šiek tiek aukščiau arba google paieškoje įveskite „anglų kalbos laikų lentelė“). Wh- klausimuose būtina naudoti vieną iš pagalbinių žodžių (do, does, did, was, had), kuris parenkamas priklausomai nuo to, koks tai laikas (esamasis, būtasis ar būsimasis). Pagalbiniai žodžiai visada rašomi prieš veiksnį (žmogų/daiktą).

Žodžių tvarka klausime atrodo taip:

Wh- klausimas + pagalbinis žodelis (do, am, is, are) + veiksnys (he/my aunt/the dog) + veiksmažodis (go, playing) + laiko ir vietos aplinkybės ( at work/ in the evening)?

Where do you go after work? How often do you meet friends?

Kaip išversti neigiamą klausimą į anglų kalbą?

Taip, kaip ir teigiamą, tik  neigiamas pagalbinis žodelis rašomas iš karto priešais veiksnį, kaip sutrumpinta forma, pvz. „isn’t, doesn’t, won’t“.

Kodėl manęs nemyli? – Why don’t you love me?

Kodėl nepaklausei manęs? – Why haven’t you asked me?

Kas neina į vakarėlį? – Who isn’t going to the party?

 

„Jis man nesakė, kur eina. –  He didn’t tell me where he is going.“

Kodėl šis  vertimas neteisingas?

Neteisinga antra sakinio dalis, nes „nesuderinti“ laikai. Jei sakinyje yra bent viena būtojo veiksmažodžio forma, t.y. matote užuominą, kad kažkas įvyko praeityje, likusieji veiksmažodžiai turi būti „suderinti“ – parašyti būtuoju laiku, jeigu tai nėra tiesioginė kalba (žodžiai pateikti kabutėse). Teisingas vertimas yra „He didn’t tell me where he was going“.

Kas yra tikras ir netikras klausimas?

Tikras, tiesiogiai užduodamas klausimas atrodo taip – What did he buy? – Ką jis nupirko?

Netikras klausimas – tai netiesioginis klausimas – Ar tu paklausei, ką jis nupirko? Did you ask him what he bought? – todėl jame rašyti „… what did he buy“ būtų neteisinga.

 Man reikia praktikos. Gal galima sakinių vertimui?

Štai jums sakiniai, kuriuos siūlau išversti į anglų kalbą. Būtinai naudokitės laikų lentele ( English tense table) ir netaisyklingų veiksmažodžių formų lentele (irregular verbs table).

  1. Kada tu nusprendei mesti darbą? Kodėl man nieko nepasakei?
  2. Ar paklausei jo, kur jis buvo?
  3. Kas galėjo žinoti, kur paslėpiau pinigus?
  4. Kiek kainuoja jūsų paveikslai?
  5. Kada planuojate paskelbti rezultatus?
  6. Kas visą tai suvalgys?
  7. Kodėl nenuvežei vaikų į kirpyklą?
  8. Kada prasidėjo spektaklis?
  9. Kiek kėdžių mums reikės per pobūvį?
  10. Kur ketini vykti per atostogas?

Vertimo atsakymai bus pateikti komentaruose po kelių dienų. Lauksiu iš jūsų grįžtamojo ryšio, kaip sekėsi versti!

Use Facebook to Comment on this Post

Continue Reading