Get used to using used – viskas ką būtina žinoti apie „use“

Prieš savaitę pasidalinau pirmąja nemokamų vertimo dirbtuvių pamoka – užduotimi. Labai džiaugiuosi tokiu šiltu jūsų visų atgaliniu ryšiu ir noru išmokti kažką naujo. Ačiū! Šiandien turiu jums antrąją užduotį – pakalbėkim apie „use“.

„To use“ atrodo toks paprastas ir nekaltas veiksmažodis, bet netinkamai vartojant įvairias jo kombinacijas gali kilti nesusipratimų.

1

Pagrindinė ir vienintelė „to use“ reikšmė yra „naudoti“ (naudotis, panaudoti ir pan.)

I never use this programme at work. (nenaudoju)

Can I borrow your laptop? Or are you using it? (ar tu naudoji?)

I used this map yesterday, but it didn’t help me.  (pasinaudojau)

Papildomos reikšmės, ypač miksuojant su „be“ ir „get“, atsiranda štai tokios:

 1. Used + to + veiksmažodis ( I used to drive to work )

„Used to do something“ – jau yra būtojo laiko forma, kuri naudojant kartu su kitais veiksmažodžiais, verčiama kaip „dažnai darydavau kažką praeityje“ – toks a lia „būtasis dažninis laikas“.

My grandmother used to bake tasty biscuits when I was a child. (kepdavo)

We didn’t use to go abroad on our holiday. (nevažiuodavome)

2. To get used + to + veiksmažodis su -ing galūne (esu pripratusi/esu pratusi)

I had to get used to living on my own. – Turėjau priprasti gyventi viena.

You won’t get used to driving this car.  – Tu nepriprasi prie šio automobilio vairavimo.

3. To be used – būti pripratus

I am used to driving a big car. – Esu pratusi vairuoti didelį automobilį.

Is your child used to eating vegetables? – Ar jūsų sūnus yra pratęs valgyti daržoves?

Vertimo užduotis:

 1. Aš niekada nepriprasiu prie tokio elgesio, nors esu kantrus.
 2. Vaikystėje aš dažnai žaisdavau lauke.
 3. Mano vaikai yra pripratę būti vieni.
 4. Kiek laiko tau reikėjo priprasti prie naujos rutinos?
 5. Aš niekada nesinaudojau žmonėmis, kad pasiekti savo tikslus.
 6. Priprask pagaliau prie to!
 7. Ką veikdavai laisvalaikiu kai buvai mažas?
 8. Kas tau padeda priprasti prie neįprastų situcijų?

Išsisaugok pinterest’E:

2-001

 

Vertimo atsakymus paskelbsiu po kelių dienų, grįžkit pasitikrinti ir pasiklausti, jeigu kažkas bus neaišku. Ir labai rimtai sakau, kad neužtenka išversti mintyse. Būtina užrašyti ranka, jeigu norite, kad ilgiau išliktų atmintyje ar galų gale, kad pamatytumėt, ką suprantat, o ko – dar ne. OK?

Atsakymai:

 1. I will never get used to such behaviour, although I am patient.
 2. I used to play outside a lot in my childhood.
 3. My children are used to being alone.
 4. How long did it take you to get used to the new routine?
 5. I have never used people to achieve my goals.
 6. Get used to it at last!
 7. What did you use to do in your free time when you were little?
 8. Who helps you to get used to unusual situations?

Use Facebook to Comment on this Post

Continue Reading

There is … /There are… Išverstos kojinės principas + vertimo užduotis

Pradedantieji kalbėti angliškai retai panaudoja frazę „There is“ (skirta vienaskaitai) ir  „There are“ (skirta daugiskaitai), kuri atlieka keletą svarbių vertimo funkcijų ir ją visada būtina naudoti:

There are only 2 options- to make progress or to make excuses.11

 

Kai  jus kalbate apie vietą ir naudojate vietos aplinkybes, verčiant į anglų kalbą, jos  visada bus sakinio gale, o sakinio pradžioje atsidurs frazė „there is/there are“, t.y. prisiminkit, kad sakinius kaip  kojines reikia visada išversti į vieną arba į kitą pusę.

 1. Mūsų name (vietos aplinkybė) yra 10 butų. – There are 10 flats in our house .
 2. Parduotuvėje (vietos aplinkybė) yra tik viena pardavėja. – There is only one shop – assistant in the supermarket.

There is/ There are pakeičia ne tik žodį „yra“, bet ir „randasi, stovi, guli“ ir pan.

 1. Kambaryje stovi lova ir spinta. Daugiau nieko nėra. – There is a bed and a wardrobe in the room. There is nothing else.
 2. Ant stalo guli knyga, eik ir pasiimk. – There is a book on the table, go and take it.

Beasmenė giminė, „Yra …“

 1. Yra daug galimybių. – There are many possibilities.
 2. Yra laikas dirbti ir laikas ilsėtis. – There is time to work and time to rest.

Klausimuose (is/are keliami į klausimo priekį) ir neiginiuose (pridedame „not“)  taip pat reikia šių frazių:

 1. How many students are there in your classroom? – Kiek tavo klasėje yra mokinių?
 2. There is no hot water. – Nėra karšto vandens.
 3. There aren’t any discounts in the shop. – Parduotuvėje nėra nuolaidų.
 4.  Is there anybody who can look after him? – Ar yra kas nors, kas gali jį prižiūrėti?

Keletas pavyzdžių, kaip ši forma keičiasi keičiantis gramatiniams laikams:

 1. Miesto centre stovėjo bažnyčia. – There was a church in the centre of the town.
 2. Ten bus daug svečių. – There will be many guests (there).
 3. Miške nebus grybų. – There won’t be any mushrooms in the forest.
 4. Miške nėra grybų. – There aren’t any mushrooms in the forest.
 5. Miške nebuvo grybų. – There were not any mushrooms in the forest.

O dabar – trumpa vertimo užduotis:

 1. Mano kompanijoje dirba 10 darbuotojų.
 2. Ar šaldytuve yra daug maisto?
 3. Ant sienos kaba 2 paveikslai.
 4. Svetainėje nėra didelio kilimo.
 5. Vonioje yra mažas geltonas rankšluostis.
 6. Kiek žmonių buvo vakar jūsų renginyje?
 7. Visada bus galimybė rinktis.

Atidžiai perskaitykit viršuje esančią teorinę dalį ir pabandykit išsiversti sakinius sau. Atsakymus pateiksiu po kelių dienų, šio įrašo apačioje arba komentaruose. Lauksiu atsiliepimų, komentarų ar tiesiog pasisveikinimų, nes jie skatina paruošti tinkamesnes užduotis, tobulėti ir , apskritai, žinoti, kad ne sienoms rašau :).

See you!

ON POINT

Atsakymai:

 1. There are 10 employees in my company.
 2. Is there a lot of (much) food in the fridge?
 3. There are 2 paintings on the wall.
 4. There is no big carpet in the living room.
 5. There is a small yellow towel in the bathroom.
 6. How many people were there in your event?
 7. There will always be a possibility (an opportunity) to choose.

 

 

 

Use Facebook to Comment on this Post

Continue Reading