Get used to using used – viskas ką būtina žinoti apie „use“

Prieš savaitę pasidalinau pirmąja nemokamų vertimo dirbtuvių pamoka – užduotimi. Labai džiaugiuosi tokiu šiltu jūsų visų atgaliniu ryšiu ir noru išmokti kažką naujo. Ačiū! Šiandien turiu jums antrąją užduotį – pakalbėkim apie „use“.

„To use“ atrodo toks paprastas ir nekaltas veiksmažodis, bet netinkamai vartojant įvairias jo kombinacijas gali kilti nesusipratimų.

1

Pagrindinė ir vienintelė „to use“ reikšmė yra „naudoti“ (naudotis, panaudoti ir pan.)

I never use this programme at work. (nenaudoju)

Can I borrow your laptop? Or are you using it? (ar tu naudoji?)

I used this map yesterday, but it didn’t help me.  (pasinaudojau)

Papildomos reikšmės, ypač miksuojant su „be“ ir „get“, atsiranda štai tokios:

 1. Used + to + veiksmažodis ( I used to drive to work )

„Used to do something“ – jau yra būtojo laiko forma, kuri naudojant kartu su kitais veiksmažodžiais, verčiama kaip „dažnai darydavau kažką praeityje“ – toks a lia „būtasis dažninis laikas“.

My grandmother used to bake tasty biscuits when I was a child. (kepdavo)

We didn’t use to go abroad on our holiday. (nevažiuodavome)

2. To get used + to + veiksmažodis su -ing galūne (esu pripratusi/esu pratusi)

I had to get used to living on my own. – Turėjau priprasti gyventi viena.

You won’t get used to driving this car.  – Tu nepriprasi prie šio automobilio vairavimo.

3. To be used – būti pripratus

I am used to driving a big car. – Esu pratusi vairuoti didelį automobilį.

Is your child used to eating vegetables? – Ar jūsų sūnus yra pratęs valgyti daržoves?

Vertimo užduotis:

 1. Aš niekada nepriprasiu prie tokio elgesio, nors esu kantrus.
 2. Vaikystėje aš dažnai žaisdavau lauke.
 3. Mano vaikai yra pripratę būti vieni.
 4. Kiek laiko tau reikėjo priprasti prie naujos rutinos?
 5. Aš niekada nesinaudojau žmonėmis, kad pasiekti savo tikslus.
 6. Priprask pagaliau prie to!
 7. Ką veikdavai laisvalaikiu kai buvai mažas?
 8. Kas tau padeda priprasti prie neįprastų situcijų?

Išsisaugok pinterest’E:

2-001

 

Vertimo atsakymus paskelbsiu po kelių dienų, grįžkit pasitikrinti ir pasiklausti, jeigu kažkas bus neaišku. Ir labai rimtai sakau, kad neužtenka išversti mintyse. Būtina užrašyti ranka, jeigu norite, kad ilgiau išliktų atmintyje ar galų gale, kad pamatytumėt, ką suprantat, o ko – dar ne. OK?

Atsakymai:

 1. I will never get used to such behaviour, although I am patient.
 2. I used to play outside a lot in my childhood.
 3. My children are used to being alone.
 4. How long did it take you to get used to the new routine?
 5. I have never used people to achieve my goals.
 6. Get used to it at last!
 7. What did you use to do in your free time when you were little?
 8. Who helps you to get used to unusual situations?

Use Facebook to Comment on this Post

Continue Reading